Lekcje w terenie – dla szkół

Wszystkie wycieczki, których programy są opisane na mojej stronie mogą zostać przeprowadzone jako wycieczki edukacyjne a treść przekazywanych informacji dostosowana do wieku i zasobu wiedzy uczestników wycieczki.

Kraków i okolice to odpowiednie miejsce do poprowadzenia ciekawych lekcji terenowych z zakresu historii sztuki, języka polskiego, biologii czy geografii.

Dla najmłodszych szczególnie polecam:

  • “Legendy Krakowskie” – szlak po Wawelu i Starym Mieście, w czasie którego uczestnicy poznają najciekawsze legendy
  • Szlak Orlich Gniazd – wycieczka autokarowa w czasie której zapoznamy się z działalnością króla Kazimierza Wielkiego, poznamy obyczaje dworskie panujące na średniowiecznych zamkach, dowiemy się dlaczego w jaskiniach kapie woda, gdzie ukrywał się król Władysław Łokietek i wiele innych ciekawostek
  • Jak wyglądało życie w średniowiecznych miastach – lekcja przeprowadzona w oddziale Muzeum Historycznego „Podziemia Rynku” i na ulicach Starego Miasta. Dowiemy się jak dawniej budowano miasta, jakie były w nich najważniejsze budynki i ich funkcje, jak broniono miast, jak się ubierano, co jedzono itp.
  • Królowie na Wawelu – lekcja prowadzona w komnatach zamku królewskiego , Skarbcu Koronnym i Katedrze Wawelskiej. Poruszymy zagadnienia dotyczące takich obrzędów jak koronacje królewskie czy pasowanie na rycerza. Poznamy zwyczaje i tradycje dworskie. Dowiemy się jak wyglądało życie codzienne na dworze i do czego służyły pomieszczenia w zamku.

Przykładowe tematy lekcji w terenie dla starszych uczniów:

  • Style w sztuce (romanizm, gotyk, renesans, barok, secesja) – na podstawie wybranych obiektów na Wawelu i na Starym Mieście
  • rozwój malarstwa na przestrzeni wieków – prowadzone 2 oddziałach (do wyboru) Muzeum Narodowego: Pałacu Biskupa Erazma Ciołka lub Komnatach Zamku oraz Galerii Narodowej w Sukiennicach
  • Symbolizm i impresjonizm w malarstwie polskim – w Muzeum Narodowym
  • Szlak Młodej Polski – szlak został opisany w zakładce „Szlaki tematyczne”
  • Jan Matejko – Życie i twórczość – lekcja prowadzona w muzeum Jana Matejki oraz w Galerii Narodowej w Sukiennicach
  • Budowa Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej – ta lekcja może zostać przeprowadzona w czasie wycieczek autokarowych na teren na teren Ojcowskiego Parku Narodowego lub na teren dolinek podkrakowskich (dojazd możliwy również autobusami podmiejskimi)
Comments are closed.